.: اریان امید زندگیمون تا این لحظه ، 3 سال و 6 ماه و 16 روز سن دارد :.
.: هانا(ماریان)نفسمون♡ تا این لحظه ، 1 سال و 9 ماه و 5 روز سن دارد :.
.: عشقولانمون تا این لحظه ، 7 سال و 11 ماه سن دارد :.