.: اریان امید زندگیمون تا این لحظه ، 4 سال و 6 روز سن دارد :.
.: هانا(ماریان)نفسمون♡ تا این لحظه ، 2 سال و 2 ماه و 25 روز سن دارد :.