.: اریان امید زندگیمون تا این لحظه ، 3 سال و 10 ماه و 7 روز سن دارد :.
.: هانا(ماریان)نفسمون♡ تا این لحظه ، 2 سال و 26 روز سن دارد :.