.: اریان امید زندگیمون تا این لحظه ، 3 سال و 8 ماه و 8 روز سن دارد :.
.: هانا(ماریان)نفسمون♡ تا این لحظه ، 1 سال و 10 ماه و 28 روز سن دارد :.