آریان و ماریان میوه های زندگیمون♡♡♡

آریان و ماریان میوه های زندگیمون♡♡♡

نیازی به تسبیح نیست دستانت را که به من بدهی ذکر دوست داشتن میگویم...

مامانی اریان
آریان و ماریان میوه های زندگیمون♡♡♡

آریان و ماریان میوه های زندگیمون♡♡♡
نیازی به تسبیح نیست دستانت را که به من بدهی ذکر دوست داشتن میگویم...

Email :

اریان عمارلو جوجه ی اخر پاییز من... 20 اذر 1392 پا به این دنیا گذاشت و شد چشم و چراغ زندگی منو بابایی و جمع دونفرمونو 3 نفره کرد... نفسه من در بیمارستان قمر بنی هاشم نیشابور دنیا اومد... و در 31 شهریور 94زندگیمون با ورود یه فرشته پر از مهری ابدی شد با ورود هانای نازم خانواده ی ماتکمیل شد...(اسم شناسنامه ای دخترم بخاطر ارادت به حضرت مریم ماریان ثبت شد)

[ - ] [ - ] [ مامانی اریان ]
[موضوع : <-PostCategory->]

[ ]